Screenshot_1-1024x729
Author picture
Το τριετές πρόγραμμα SMILE θα παρέχει καινοτόμες ψηφιοποιημένες λύσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να ζουν μια υγιή, αυτοκαθοριζόμενη, ασφαλή και κοινωνικά ενσωματωμένη ζωή στο περιβάλλον διαβίωσής τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Smile-Full-Color-Original-Logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31 Mαρτίου 2021

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2021 ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (SLE) ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMILE ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

Το τριετές πρόγραμμα SMILE θα παρέχει καινοτόμες ψηφιοποιημένες λύσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να ζουν μια υγιή, αυτοκαθοριζόμενη, ασφαλή και κοινωνικά ενσωματωμένη ζωή στο περιβάλλον διαβίωσής τους. Αυτή η υποστήριξη της “καθημερινής ζωής” βασίζεται σε μια έννοια που συνδυάζει την πρόληψη, την πρόβλεψη, την επικοινωνία, την έγκαιρη φροντίδα και την παροχή βοήθειας. Θα συμβάλλει στο να διατηρούν οι ηλικιωμένοι επαφή με την κοινότητά τους και να ζουν στον τόπο διαμονής που προτιμούν για όσο διάστημα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Σε ένα ακόμη βήμα προς τη βελτιστοποίηση των περιβαλλόντων διαβίωσης, της ποιότητας ζωής και των κύκλων φροντίδας των ηλικιωμένων, η τεχνογνωσία της κοινοπραξίας SMILE θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση και την ανάπτυξη της καινοτομίας προς όφελος των φροντιστών και των μελών της οικογένειας. Το οικοσύστημα των έξυπνων περιβαλλόντων διαβίωσης χωρίς αποκλεισμούς (SLE) θα παρέχει μια υποδομή που θα ενθαρρύνει την επικοινωνία, τη συνεργασία και μια συνεχή διαδικασία μάθησης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMILE

Αυτή θα επιτευχθεί μέσω μιας συνεργασίας ΕΕ-Καναδά και θα αφορά: α) τον Ψηφιακό Οδηγό Φροντίδας (Digital Care Facilitator), ένα σύστημα ενσωμάτωσης βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη, β) έναν φορέα συνομιλίας ως καθημερινό διαμεσολαβητή μεταξύ του ηλικιωμένου, της οικογένειας, των φίλων και άλλων μελών του κύκλου φροντίδας του, και γ) προσωπικές εφαρμογές mHealth, καθώς και οθόνες και συσκευές ηλεκτρονικής υγείας (eHealth). Τα παραπάνω θα υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ηλικιωμένους και τους κύκλους φροντίδας τους ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ανάγκες, προτιμήσεις και να διαχειρίζονται μόνοι τους ή από κοινού την κατάστασή τους.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SMILE ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (SLE) ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Από τα αποτελέσματα και τα προϊόντα του προγράμματος SMILE θα επωφεληθούν ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες ηλικιωμένων στις γηράσκουσες κοινωνίες μας. Θα συνδημιουργήσουμε και θα επιδείξουμε το οικοσύστημα SLE στην “καθημερινή ζωή” σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές (στη Νορβηγία, τη Δανία, τις Κάτω Χώρες και τον Καναδά). Θα αποδείξουμε ότι το οικοσύστημά μας ικανοποιεί και ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες πολύ ετερογενών ομάδων, όπως ηλικιωμένων ατόμων με σοβαρή άνοια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και αυτούς που βρίσκονται σε μεταβατικές περιόδους φροντίδας κατά την ανάρρωση μετά από χειρουργική επέμβαση.

Ο συντονιστής του προγράμματος, Δρ Sverre Bergh από το Innlandet Hospital Trust, της Νορβηγίας, τόνισε:

“Το να γερνάει κανείς στην κατοικία του είναι ο βέλτιστος τρόπος ζωής για τους ηλικιωμένους, ακόμη και μετά τη διάγνωση σοβαρών ασθενειών. Η σημερινή και μελλοντική τεχνολογία μπορεί να τους βοηθήσει να αισθάνονται ασφαλείς στο σπίτι τους, λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή θεραπεία και φροντίδα από την κοινωνία. Στο πλαίσιο του SMILE, η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα SMart Living Environment (Έξυπνο Περιβάλλον Διαβίωσης) για τους ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι τους”.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMILE

Το πρόγραμμα SMILE έχει ως εταίρους 13 ιδρύματα από πέντε χώρες (Νορβηγία, Δανία, Κάτω Χώρες, Ελλάδα και Καναδάς), συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με συμπληρωματικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη. Το SMILE έχει λάβει επιχορήγηση ύψους σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon2020” της ΕΕ και τα Καναδικά Ινστιτούτα Έρευνας Υγείας με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων στην κοινωνία.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα SMILE δεσμεύεται επίσης να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση. Αυτό θα επιτευχθεί με ένα μοντέλο κεντρικών και επιμέρους κόμβων για την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των ζωντανών εργαστηρίων μας και των κατά τόπους ενδιαφερομένων μερών. Η συνεργασία θα αφορά τους υπέρμαχους των ηλικιωμένων, τη βιομηχανία, τους παρόχους και τους επαγγελματίες της ολοκληρωμένης φροντίδας, ενδιάμεσους φορείς (clusters) για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, επενδυτές, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν διεπιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Οι εταίροι θα δεσμευτούν να υλοποιήσουν τη δημιουργία πρακτικών γνώσεων και λύσεων για την κατανόηση και τη βελτίωση των έξυπνων περιβαλλόντων διαβίωσης που επιτρέπουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων.

Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του SMILE – 25-27 Ιανουαρίου 2021

Ενημερωθείτε διαδικτυακά για τους εταίρους της κοινοπραξίας μας: https://smileehealth.eu/consortium

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ TENDERTEC

Tendertec will contribute its expertise in Machine Learning, Deep Learning and User Centred Design to the development of the Digital Care Facilitator and of frameworks involving end users in the design of technology for seniors. The frameworks will ensure that the e-health solutions that are designed to support older people whilst respecting their perspectives on independence, safety and dignity.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ SMILE

Project Coordinator: Dr. Sverre BerghInnlandet Hospital Trust, Norway  sverre.bergh@sykehuset-innlandet.no

Tendertec Contact: Dr. Afroditi Konidari

Project website: www.smileehealth.eu

Register for our newsletter & stay up to date: https://smileehealth.eu/news

Follow us on Twitter: @smileehealth

Follow us on LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/smile-horizon-2020-project/?viewAsMember=true

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, under Grant Agreement nº 101016848. The content of this publication represents the view of the author only and is his/her sole responsibility: it cannot be considered to reflect the views of the European Commission. The European Commission does not accept responsibility for the use that may be made of the information it contains.

The SMILE Project is supported by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

Share this post

error: Content is protected !